Hvordan man skifter et bilbatteri Sikkerhedsråd ved opladning Starthjælp
← Opladning Kick-start af et køretøj ved brug af et opladet VARTA batteri

Starthjælp

Start med at læse afsnittet om sikkerheden og følg sikkerhedsanvisningerne i medfølgende betjeningsvejledning til starthjælpskablet.

START MED AT LÆSE AFSNITTET OM SIKKERHEDENOG FØLG SIKKERHEDSANVISNINGERNE I MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING TIL STARTHJÆLPSKABLET


ADVARSEL — BATTERIER PRODUCERER EKSPLOSIVE GASSER.
Meningen med disse anvisninger er at minimere risikoen for eksplosion. Pas på gnister, flammer og cigaretter i nærheden af batterier.

 • Begge batterier skal have samme spænding (6, 12, osv.)
 • Når du giver starthjælp, skal du huske at beskytte øjnene med øjenværn og ikke bøje dig over batteriet.
 • Giv ikke starthjælp til et beskadiget batteri; undersøg begge batterier, inden du slutter starthjælpskablerne til.
 • Forvis dig om at ventilationspropperne sidder vandret på og er skruet ordentligt fast.
 • Forvis dig om at bilerne ikke berører hinanden og at begge tændingskontakter står på “OFF”.
 • Sluk for alle strømforbrugende enheder (radio, blæser, vinduesviskere, lys, osv.)


Gå frem som beskrevet (punkt for punkt).

 1. Slut pluspolen (+) på starthjælpskablet til pluspolen (+) på det afladte batteri
 2. Slut minuspolen (-) på starthjælpskablet til minuspolen (-) på hjælpebatteriet.
 3. Slut den anden ende af samme kabel (+) til pluspolen (+) på hjælpebatteriet.
 4. FORBIND HEREFTER MINUSPOLEN (-) PÅ SAMME KABEL TIL MOTORBLOKKEN I BILEN MED DET AFLADTE BATTERI, BORTVENDT FRA BATTERIET OG KARBURATOREN.
 5. Forvis dig om, at kablerne ikke befinder sig i nærheden af ventilatorblade, remme eller andre bevægelige motordele i begge biler.
 6. Start motoren og fjern kablerne i OMVENDT rækkefølge.