Vilkår & betingelser

Læs venligst følgende vilkår og betingelser for anvendelse omhyggeligt. Denne hjemmeside (hjemmesiden) stilles til rådighed af Clarios Germany GmbH & Co. KG og er underlagt følgende vilkår og betingelser for anvendelse. Ved anvendelse af denne hjemmeside eller enhver applikation fra denne hjemmeside, accepterer du disse vilkår og betingelser for anvendelse.

General Terms and Conditions of DeliveryHjemmeside indhold

Hjemmesiden indeholder varemærker, servicemærker, materiale med copyright og andet indhold, som ejes af Clarios og andre (Indhold). Clarios og/eller dets affilierede er den/de eneste ejer(e) af alt Indhold på hjemmesiden, herunder al copyright, varemærker anden intellektuel ejedomsret. Bortset fra det, der er udtrykkeligt angivet på hjemmesiden, må man kun udskrive de enkelte skærmbilleder eller downloade materiale, der fremstår som en del af hjemmesiden, til personlig brug eller notater, under forudsætning af at evt. logoer, mærker eller andre kendetegn, som kommer frem på de kopierede skærmbilleder, stadig er til stede og ikke fjernes fra den udskrevne udgave. I følge disse vilkår og betingelser må man ikke ændre, kopiere, offentliggøre, vise, overføre, tilpasse eller på nogen anden måde udnytte indholdet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Clarios.

Brugerindhold

Alle oplysninger (andre end personlige oplysninger, som reguleres af vores privatlivspolitik), herunder data, tekst, filer, grafik og andre materialer, som man overfører til hjemmesiden eller leverer til Clarios, kaldes Brugerindhold. Gennem at overføre Brugerindhold på eller via denne Hjemmeside, accepterer du, at du er personligt ansvarlig for overførsel, rigtighed, fuldstændighed, ejerskab og offentliggørelse af dette Brugerindhold, og at Clarios ikke er ansvarlig for din overførsel af Brugerindholdet. Gennem at overføre Brugerindhold til Clarios eller på anden måde at gøre Brugerindhold tilgængeligt på eller via hjemmesiden, tildeler du Clarios og dets affillierede en royalty-fri, verdensomspændende, vedvarende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv og fuld tilladelse og ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledt arbejde af, distribuere og vise dette andet brugerindhold, helt eller delvist og/eller at bruge det til andet arbejde i enhver form, medie eller teknologi, og du accepterer at evt."moralsk" rettighed til dette Brugerindhold er afgivet. Clarios overvåger, gennemgår eller redigerer ikke Brugerindhold som postes eller gøres tilgængeligt på eller via hjemmesiden. Men Clarios forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at afvise, redigere eller fjerne evt. Brugerindhold, helt eller delvist, som efter Clarios mening ikke overholder disse vilkår og betingelser for anvendelse, er ulovligt eller på anden vis uønsket, upassende eller upræcist. Clarios er ikke ansvarlig for nogen beslutning, manglende beslutning eller forsinkelse i redifering eller fjernelse af Brugerindhold.

Adfærd

Du må ikke på nogen måde overføre Brugerindhold på eller via hjemmesiden som: (i) krænker nogen ejendomsret for parter eller personer, (ii) som er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, obskønt, vildledende, bedragerisk, eksplicit seksuelt eller overskrider grænserne for andres privatliv, (iii) forfølger, chikanerer, degraderer eller intimiderer et individ eller en gruppe på grundlag af race, etnicitet, køn, religion, seksuel orientering, alder eller handicap, (iv) indeholder uønsket eller uautoriseret reklame, salgsfremmende materialer, "spam", kædebreve, eller enhver anden form for henvendelse, eller (v) indeholder softwarevirusser eller enhver anden computerkode, filer eller programmer, der kan afbryde, ødelægge eller begrænse computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyrs funktionalitet eller bidrage til nogen anden lignende destruktiv aktivitet. Du accepterer også, at du ikke må: (i) udgive dig for at være en anden eller urigtigt erklære eller på anden måde give et misvisende billede af din affiliering med en person eller enhed, (ii) forfalske eller på anden måde manipulere Brugerindhold for at skjule noget Brugerindholds oprindelse, (iii) manipulere eller afbryde hjemmesiden, servere eller netværk, som er forbundet med hjemmesiden, (iv) infiltrere eller på anden vis forsøge at opnå uautoriseret adgang til, eller skade hjemmesidens troværdighed, (v) indsamle eller lagre information om Brugere af Hjemmesiden eller Brugerindhold, som er postet af andre på Hjemmesiden eller bruge sådan information til et formål, som ikke passer til Hjemmesidens formål, eller (vi) bryde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning eller regulering.

Links til andre sider

Clarios kan levere links til tredjeparters hjemmesider eller funktioner (linkede sider). Linkede sider gennemgås, kontrolleres eller undersøges ikke af Clarios. De enkelte linkede sider kan have egne vilkår og betingelser for brug og privatlivspolitik, og brugeren skal være bekendt med og overholde alle vilkår og betingelser ved brug af et linkede sider. Clarios er ikke ansvarlig for indholdet, tilgængeligheden, politikker og prakis for nogen linket side eller evt. links på en side, Clarios er heller ikke ansvarlig for brugernes adgang til sådanne linkede sider. Disse links indebærer ikke Clarios anbefaling af de linkede ressourcer eller nogen virksomhed eller service.

Privatlivspolitik

Vi opfordrer til, at man læser vores Privatlivspolitik, som er indarbejdet gennem referencer i disse vilkår og betingelser.

Fraskrivelse af ansvar

DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN EKSPLICIT ELLER IMPLICIT. (I) UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE FRASKRIVER JCBGI SPECIFIKT KRAV OG ALLE GARANTIER, OMFATTENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: (I) ENHVER FORM FOR GARANTI ANGÅENDE TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED, KORREKTHED, PÅLIDELIGHED OG OM HJEMMESIDEN OG INDHOLDET I DENNE ER TIDSSVARENDE OG BRUGBART; OG ENHVER FORM FOR GARANTIER FOR TITEL, GARANTI MOD KRÆNKELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL CLARIOS, DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE FORÆLDRE, AFFILIEREDE, EFTERFØLGERE ELLER BESKIKKEDE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN PART (I) FOR INDIREKTE, DIREKTE, SPECIELLE, STRAFFENDE ELLER AFLEDTE SKADER (OMFATTER MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER SOM TAB AF PROFIT, AFBRYDELSE AF FORRETNING, TAB AF PROGRAMMER ELLER INFORMATION OG LIGN.) ELLER ANDRE SKADER, SOM PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR SOM FØLGE AF TILGÆNGELIGHED, BRUG, TILLID TIL ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN, SELV HVIS CLARIOS ELLER DETS AGENT HAR FÅET BESKED OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET HANDLINGENS ART.

Skadesløsholdelse

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at forsvare, sikre og holde Clarios, dets affilierede, funktionærer, direktører og ansatte skadesløse fra nogen form for krav, ansvar, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som på nogen måde kan opstå gennem din brug af hjemmesiden, ethvert brud på dissse vilkår og betingelser for din anvendelse eller noget som helst Brugerindhold, som du videresender på eller via hjemmesiden.

Gældende lovgivning/jurisdiktion

Vi kontrollerer og administrer denne hjemmeside fra vores kontorer i USA. Personer, som får adgang til denne hjemmeside andre steder fra, gør dette på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse af lokal lovgivning. Lovgivningen i staten Wisconsin, undtagen dens regler om modstridende lovgivning, vil bestemme disse Vilkår og betingelser for brug og din brug af hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden giver du dit samtykke til og accepterer, (i) at ethvert krav eller tvist med Clarios eller noget der på nogen måde hænger sammen med din brug af hjemmesiden vil blive behandlet udelukkende af retsvæsnet i staten Wisconsin og tættest på Milwaukee, Wisconsin; og (ii) til udøvelse af personlig jurisdiktion i retsvæsnet i staten Wisconsin i forbindelse med en evt. tvist.

Ændringer af vilkår og betingelser og betingelser for anvendelse

Clarios kan ændre disse vilkår og betingelser og betingelser for brug fra tid til anden efter eget skøn, uden noget varsel. Eventuelle ændringer vil vises på hjemmesiden. Du opfordres til regelmæssigt at undersøge om der er sket ændringer af vilkår og betingelser. Ved brug af hjemmesdiden efter ændringer af vilkår og betingelser, accepterer du at være bundet af disse ændringer.

VARTA® batterifinder


Du forhandler batterier? Benyt vores avancerede søgning i VARTA Partner Portal.

VARTA® Forhandlerfinder

Find andre forhandlere