TRIN ET: Installation af et bilbatteri TRIN TO: Hvordan man fjerner et bilbatteri TRIN TRE: Hvordan man installerer et nyt batteri TRIN FIRE: Genanvendelse af batterier
← Installation & udskiftning

TRIN TRE: Hvordan man installerer et nyt batteri

Læs oplysningerne om sikkerheden og håndtering af batterier

Læs oplysningerne om sikkerheden og håndtering af batterier (Link to section 5.4.3)
Sørg for at batteriet kommer til at sidde vandret i batterirummet, når det monteres i bilen. Forvis dig om, at der ikke ikke ligger noget i batterirummet (genstande o. lign.), der kunne tænkes at anrette skade i bunden af rummet.

Holderen skal være tilpas spændt. Den må ikke være spændt for stramt, da det kan forårsage skader på batteridækslet eller -huset. Se værdier for drejningsmoment i bilens brugermanual. Såfremt de ikke står angivet, kan følgende værdier benyttes:
  • Øverste bøjle eller holder (ramme): 3,39–5,65 Newtonmeter
  • Øverste holder med udsparing: 6,78–9,04 Newtonmeter
  • Nederste holder med fremspring: 7,91–10,17 Newtonmeter
  • Til sidst sluttes stelkablet til batteriet.
Kontrollér, at batteripolariteten er korrekt iht. specifikationerne. Stelforbindelsens polaritet vil normalt være markeret. Omvendt polaritet kan forårsage alvorlige skader på bilens el-anlæg. Bemærk, at den kegleformede plus-pol er større end minus-polen.