TRIN ET: Installation af et bilbatteri TRIN TO: Hvordan man fjerner et bilbatteri TRIN TRE: Hvordan man installerer et nyt batteri TRIN FIRE: Genanvendelse af batterier
← Installation & udskiftning

TRIN TO: Hvordan man fjerner et bilbatteri

Læs brugermanualen. Inden du fjerner det gamle batteri, noterer du dig pluspolens korrekte position og markerer polariteten på det positive kabel. På den måde forhindrer man, at det nye batteri installeres forkert.


Læs oplysningerne om sikkerheden og håndtering af batterier

  1. Start med at fjerne stelforbindelsen. På den måde forhindrer man, at der opstår skader på kabler og/eller batteriet som følge af utilsigtet jordforbindelse med værktøjer. Benyt ring- eller gaffelnøgle i passende størrelse til afmontering af batterikabler.
  2. Inspicér batterirummet med hensyn til skader eller korrosion. Forvis dig om, at batterirummet og holderen er mekanisk i orden og frie for korrosion. Korroderede dele kan renses med en blanding af vand og natron eller vand og husholdningsammoniak og en stiv børste. Rensede dele tørres og males. Batteriets tilslutningspoler må ikke overmales.
  3. Stelforbindelsen renses og spændes godt til. Startrelæet og startkablerne skal ligeledes spændes.