Hvordan man skifter et bilbatteri Sikkerhedsråd ved opladning Starthjælp
← Opladning En blå bil kick-startes - ledningerne er allerede tilsluttet

Sikkerhedsråd ved opladning

Efter lange lagerperioder (12 måneder eller mere) vil batteriet få brug for en genopladning, når terminalens spænding bliver lavere end den påkrævede spænding. Ved genopladning, sørg venligst for din egen og dine kollegers sikkerhed ved at overholde følgende sikkerhedsråd ved opladning (som at bruge beskyttelsesbriller).


Ved opladning af et bilbatteri, læs bilens manual og manualen til batteriopladeren for at få anvisninger. Gennemgå de sikkerhedsinstruktioner, som fulgte med opladeren og batteriet. Husk at batterier indeholder svovlsyre, som kan give alvorlige forbrændinger og hydrogen-oxygen gasser, som kan være eksplosive.

Sikker opladning

LAD ALDRIG ET BATTERI OP UDEN FØRST AT LÆSE BETJENINGSVEJLEDNINGEN FOR LADEAGGREGATET.
Ud over vejledningen for ladeaggregatet skal følgende overholdes:Always wear proper eye, face and hand protection.

  • Sørg for at beskytte øjne, ansigt og hænder.
  • Batterier må kun oplades i velventilerede rum.
  • Ventilationskapperne skal være skruet ordentligt på og sidde vandret.
  • Stil ladeaggregatet og timeren på “OFF”-stilling inden kablet sluttes til batteriet for at undgå farlige gnister.
  • Prøv aldrig at oplade synligt beskadigede eller frosne batterier.
  • Forbind ladeaggregatets tilslutningskabel med batteriet. Forbind det røde kabel (+) med batteriets pluspol (+) og det sorte kabel (-) med batteriets minuspol (-). Hvis batteriet stadig befinder sig i bilen, sluttes det sorte kabel (-) til motorblokken, så det kan fungere som stelforbindelse. Forvis dig om, at der er slukket for tændingen og alt elektrisk udstyr i bilen. Hvis bilen har en positiv stelforbindelse, sluttes det røde kabel (+) til motorblokken.
  • Forvis dig om, at tilslutningskablerne hverken er ødelagte, slidte eller løse.
  • Indstil timeren, tænd for ladeaggregatet og sæt opladningsraten langsomt op, indtil den ønskede strømstyrke (A) er nået.
  • Hvis batteriet bliver varmt eller der kommer gas eller der sprøjter elektrolyt ud af det, reduceres opladningsraten eller der slukkes for ladeaggregatet i perioder.
  • Stil altid ladeaggregatet på “OFF” inden tilslutningskablerne trækkes ud af batteriet, så man undgår farlige gnister


Yderligere ressourcer & downloads

Den korrekte vedligeholdelse og pleje (PDF)

Vejledning til batteritest (PDF)