TRIN ET: Installation af et bilbatteri TRIN TO: Hvordan man fjerner et bilbatteri TRIN TRE: Hvordan man installerer et nyt batteri TRIN FIRE: Genanvendelse af batterier
← Installation & udskiftning En mand sætter et batteri i en bil - kun hans arme kan ses.

TRIN ET: Installation af et bilbatteri

Se i bilens brugermanual og læs bilproducentens anbefalinger med hensyn til:

Batterigruppe (str.) – Den batteristørrelse, der egner sig bedst til bilens fysiske dimensioner. Mange biler kan rumme batterier fra mere end én gruppe.

Koldstartstrøm - CCA is critical for good cranking ability. It's the number of amps a battery can support for 30 seconds at a temperature of 0 degrees F until the battery voltage drops to unusable Levels.

Reservekapacitet - Koldstartstrømmen er af afgørende betydning for en god startevne. Der er tale om den strømstyrke, som et batteri kan levere i 30 sek. ved en temperatur på –17,8° C, inden batterispændingen falder til et ubrugeligt nivea.


For både koldstartstrøm og reservekapacitet gælder: Jo højere tallet er, jo bedre. Bor man i et koldt klima, udgør koldstartstrømmen en væsentligt faktor, når man skal vælge det rigtige batteri. Omvendt behøver man ingen batteri med høj koldstartstrøm, hvis man bor i varme lande.

Hvis du skal bruge et deep cycle-batteri til din båd eller autocamper, skal følgende faktorer tages med ind i overvejelserne:

Arten af strømforbrugende udstyr
Strømstyrken (i ampere/A), der kræves til at holde hele udstyret kørende
Antal timer, som udstyret tænkes benyttes i

Hvis du ganger strømstyrken (A) med tiden (h), får du ladekapaciteten (i Ah).
Udstyrets strømforbrug (A) x tid (h) = Ah

Sejlskib sejler på det åbne hav

Example: Fishing Boat

Lights
Trolling Motor
Fish Locator
Radio
Total

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5
3 x 5 = 15
1 x 5 = 5
75 AH*


* Vælg et batteri, der har den ønskede kapacitet (her: 75 Ah) og den rigtige spænding. For at være på den sikre side, bør du vælge et batteri med en 20 % højere kapacitet.