Hvordan virker et batteri? Batteriafladning Hvilket batteri passer til min bil? Et batteris anatomi Sikker håndtering af batteri Sammenligning af cykluskapacitet Powersports AGM batteri installation & opfyldning Batteritermer, definitioner og ordliste
← Batteri basisviden Transportbånd med to rækker VARTA® batterier

Hvordan virker et batteri?

Et batteri lagrer elektricitet til fremtidig brug. Når to ulige materialer, som f.eks. den positive og den negative plade, dyppes i en elektrolyt, en opløsning bestående af svovlsyre og vand, opstår der en kemisk reaktion, der opbygger en spænding. I et bly/syre-batteri vil spændingen typisk ligger omkring 2 V pr. celle, således at seks celler tilsammen producerer 12 V. Så snart der er etableret en strømkreds mellem pluspolen og minuspolen, begynder batteriet at producere strøm. Det sker, når en strømforbrugende enhed, f.eks. en radio, tilsluttes.

De fleste mennesker er ikke klar over, at et bly/syre-batteri fungerer som følge af en konstant skiftende opladnings- og afladningsproces. Når et batteri sluttes til en strømforbrugende enhed, f.eks. starteren i bilen, begynder der at flyde strøm fra batteriet, dvs. batteriets afladningsproces er begyndt.


I den omvendte proces genoplades batteriet, når strømmen flyder tilbage til det og genopretter den kemiske forskel mellem de to plader. Dette sker f.eks. når du kører uden ekstra strømforbrugende enheder og generatoren producerer strøm, der flyder tilbage til batteriet.

Efterhånden som batteriet aflades, får blypladerne en mere ens kemisk beskaffenhed samtidigt med at syren svækkes og spændingen falder. Til sidst er batteriet så afladet, at det ikke længere kan levere tilstrækkeligt med strøm.

Et batteri kan genoplades ved at det strømfødes. Ved en fuld opladning genoprettes den kemiske forskel mellem pladerne og sætter batteriet i stand til at levere fuld energi.

Den unikke opladnings- og afladningscyklus i et bly/syre-batteri betyder, at der kan tappes energi ud af batteriet igen og igen, hvis det altså genoplades. Jo oftere det er muligt at op- og aflade et batteri, jo mere cyklussikkert er det.