Hvordan virker et batteri? Batteriafladning Hvilket batteri passer til min bil? Et batteris anatomi Sikker håndtering af batteri Sammenligning af cykluskapacitet Powersports AGM batteri installation & opfyldning Batteritermer, definitioner og ordliste
← Batteri basisviden

Batteritermer, definitioner og ordliste

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • Måleenhed for effekt, dvs. den brugbare elektriske energi der opstår, når elektroner flyder pga. spændingsudligning. Effekt er spænding x strømstyrke, dvs. W = V x A.
 • Afladning

  Når et batteri leverer strøm, taler man om at det aflades.
 • Aktivt materiale

  • Det aktive materiale i de positive plader består af blydioxid og i de negative plader af blysvamp. Når der skabes en strømkreds, reagerer disse materialer med svovlsyre i forbindelse med opladning og afladning. Dette sker efter følgende kemiske formel: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Ampere (Amp, A)

  • Måleenhed for strømstyrken i en strømkreds.
 • Amperetimer (Ah)

  • Måleenhed, der betegner et batteris elektriske ladekapacitet. Fremkommer ved at man ganger strømstyrken (i ampere/A) med den tid (i timer/h), i hvilken batteriet leverer strøm frem til dets afladning. Eksempel: Et batteri, der leverer 5 ampere i 20 timer, har en ladekapacitet på 100 amperetimer (5 A x 20 h = 100 Ah).
 • Celle

  • Elektrokemisk og strømproducerende basisenhed, der består af et sæt positive plader, negative plader, elektrolyt, separatorer og et hus. I et 12 V bly/syre-batteri er der i alt 6 celler.
 • Cyklus

  • I et batteri svarer en cyklus til en total afladning med efterfølgende opladning.
 • Dybdeafladning

  • Tilstand, hvor en celle er helt afladet som følge af udtagning af svagstrøm, så spændingen falder til under slutafladningsspændingen.
 • Dæksel

  • Låget til batterihuset
 • Elektrolyt

  • I et bly/syre-batteri er det svovlsyre fortyndet med vand, der er elektrolytten. Den fungerer som leder, der leverer vand og sulfat til den elektrokemiske reaktion: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20.
 • Gitter

  • Ramme af blylegering, der støtter det aktive materiale på batteripladen og leder strømmen.
 • Hus

  • Batterihuset består af polypropylen eller hård gummi og indeholder plader, elektrolyt og bånd.
 • Kapacitet

  • Et fuldt opladet batteris evne til at levere en bestemt mængde elektricitet (målt i amperetimer/Ah) af en bestemt styrke (i ampere/A) over et bestemt tidsrum (i timer/h).
 • Koldstartstrøm

  • Mængden af strøm, som et batteri kan levere ved -17,8° C i 30 sek., og hvor hver celle har en spænding på mindst 1,2 V.
 • Korrosion

  • En ødelæggende kemisk reaktion mellem en flydende elektrolyt og et reaktivt materiale, f.eks. fortyndet svovlsyre og jern. Bl.a. opstår rust som følge af korrosion.
 • Kortslutning

  • En utilsigtet forbindelse i elektrisk udstyr eller kablinger, normalt med meget lille modstand, der skaber et stort strømflow. I et batteri kan en kortslutning vare så længe, at cellen aflades og på den måde gør det umuligt at benytte batteriet.
 • Ladekapacitet

  • Mængden af strøm (i amperetimer/A), som et batteri i en bestemt ladetilstand kan optage inden for et defineret tidsrum ved en bestemt temperatur og ladespænding.
 • Ladetilstand /batterikapacitet

  • Mængden af elektrisk energi, der på et hvilket som helst tidspunkt er lagret i batteriet, udtrykt i procent af den energi, der er til stede i et fuldt opladet batteri.
 • Ohm

  • En måleenhed for den elektriske modstand eller impedans i en strømkreds.
 • Plade (negativ)

  • En støbt metalramme, der indeholder det aktive materiale (blysvamp).
 • Plade (positiv)

  • Støbt metalramme, der indeholder det aktive materiale (blydioxid).
 • Reservekapacitet

  • Tidsrum i minutter, hvor et nyt og fuldt opladet batteri leverer strøm svarende til 25 ampere ved 26,7° C/80° F og samtidigt bevarer en tilslutningsspænding på mindst 1,75 V pr. celle. Reservekapaciteten står for et bestemt tidsrum, hvor batteriet fortsat leverer strøm til en vigtig forbruger, hvis bilens generator skulle svigte.
 • Separator

  • En skillevæg mellem en celles positive og negative plade. Består af et materiale, der tillader, at strømmen går igennem det.
 • Stelforbindelse

  • Referencepotentialet i en strømkreds. I bilindustrien fungerede karosseriet normalt som stelforbindelse ved at man sluttede batteriet til via et kabel for at lukke strømkredsen, hvis der manglede en direkte forbindelse fra en af komponenterne. I dag benytter man i over 99 % af tilfældene batteriets minuspol som stelforbindelse.
 • Strøm

  • Elektricitetens hastighed (strømstyrke) eller elektronernes bevægelse langs en leder. Måleenheden for strøm(styrke) er ampere (A).
 • Tilslutningspoler

  • Batteriets elektriske forbindelse til den ydre strømkreds. Polerne er forbundet enten med det første (positive) eller sidste (negative) bånd på batteriets seriekoblede celler.
 • Volt

  • Måleenhed for elektrisk spænding.
 • VRLA-batteri

  • Forkortelsen står for Valve Regulated Lead Acid Battery (ventilreguleret bly/syre-batteri). Der er tale om et forseglet og vedligeholdelsesfrit batteri.
 • Watt

  • Måleenhed for effekt, dvs. den brugbare elektriske energi der opstår, når elektroner flyder pga. spændingsudligning. Effekt er spænding x strømstyrke, dvs. W = V x A.