Hvordan virker et batteri? Batteriafladning Hvilket batteri passer til min bil? Et batteris anatomi Sikker håndtering af batteri Sammenligning af cykluskapacitet Powersports AGM batteri installation & opfyldning Batteritermer, definitioner og ordliste
← Batteri basisviden

Hvilket batteri passer til min bil?

Hvordan kan man vide, om et batteri passer til bilen? Her giver vi dig et par korte råd om, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger batteri.
Kig i bilens brugermanual og læs hvad bilproducenten anbefaler med hensyn til:

Batterigruppe (str.) – Den batteristørrelse, der egner sig bedst til bilens fysiske dimensioner. Mange biler kan rumme batterier fra mere end én gruppe.

Koldstartstrøm – Koldstartstrømmen er af afgørende betydning for en god startevne. Der er tale om den strømstyrke, som et batteri kan levere i 30 sek. ved en temperatur på –17,8° C, inden batterispændingen falder til et ubrugeligt niveau.

Reservekapacitet – Hjælper med at holde bilens elektriske anlæg kørende, hvis generatoren skulle svigte. Reservekapaciteten angiver i minutter, hvor længe et batteri er i stand til at levere tilstrækkelig strøm, uden at spændingsniveauet, der kræves til bilen, falder.

For både kuldestartstrøm og reservekapacitet gælder: Jo højere tallet er, jo bedre. Bor man i et koldt klima, udgør kuldestartstrømmen en væsentligt faktor, når man skal vælge det rigtige batteri. Omvendt behøver man ingen batteri med høj kuldestartstrøm, hvis man bor i varme lande.

Hvis du skal bruge et deep cycle-batteri til din båd eller autocamper, skal følgende faktorer tages med ind i overvejelserne:

Arten af strømforbrugende udstyr
Strømstyrken (i ampere/A), der kræves til at holde hele udstyret kørende
Antal timer, som udstyret tænkes benyttes i

Hvis du ganger strømstyrken (A) med tiden (h), får du ladekapaciteten (i Ah).
Udstyrets strømforbrug (A) x tid (h) = Ah

Eksempel: Fiskerbåde
Belysning: 10 x 5 = 50
Motor ved trollingfiskeri: 1 x 5 = 5
Ekkolod: 3 x 5 = 15
Radio: 1 x 5 = 5
I alt = 75 AH*

*Vælg et batteri, der har den ønskede kapacitet (her: 75 Ah) og den rigtige spænding.

For at være på den sikre side, bør du vælge et batteri med en 20 % højere kapacitet.